Wednesday, March 11, 2009

Apakah padi angin?

Padi angin bermaksud jenis-jenis padi yang mempunyai sifat biji mudah relai yang mana biji padi mudah relai sebelum dituai.


Monday, March 9, 2009

Latihan Lapangan Kursus Asas 1 PBLS

Bersempena dengan pelaksanaan Projek Perintis Padi Kebangsaan, pihak MARDI turut menganjurkan beberapa siri kursus kepada petani yang merangkumi dua aspek iaitu :

1 - Aspek pengurusan penyakit dan perosak (Kursus Asas 1)
2 - Aspek penyediaan tanah, penanaman, pembajaan dan mekanisasi ladang (Kursus Asas 2)

Pada 23-26 Februari 2009 yang lepas, telah diadakan Kursus Asas 1 untuk petani dan pegawai agensi yang terlibat dengan projek perintis dari kawasan Projek Barat Laut Selangor. Kursus ini meliputi beberapa ceramah berkenaan pengurusan perosak dan penyakit bersepadu tanaman padi serta latihan di lapangan. Latihan di lapangan telah diadakan pada 25 Februari berhampiran PPK Titi Haji Idris. Latihan ini bertujuan untuk mengajar setiap peserta mengenal setiap jenis perosak dan penyakit yang ada di dalam petak sawah. Proses pembelajaran sebegini adalah amat penting khususnya kepada petani kerana dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat di lapangan.Kursus Asas 1 ini juga telah diadakan untuk petani serta pegawai agensi yang terlibat dengan Projek Perintis Sarawak, Seberang Perai Utara, dan Kerian-Sg. Manik.

Taklimat kepada petani tentang pengurusan parit kongsi

Pada 19 Februari 2009 yang lalu, satu perbincangan antara beberapa orang pegawai penyelidik MARDI Seberang Perai bersama petani yang terlibat dalam Projek Perintis Padi telah diadakan di Permatang Binjai. Antara pegawai yang terlibat adalah En. Abu Hassan Daud dan En. Shahril Shah Ghazali (Pegawai Penyelidik Pusat Mekanisasi & Automasi) dan Puan Siti Norsuha Misman (Pegawai Penyelidik Pusat RI). Majlis ini telah dirasmikan oleh Dr. Ibrahim Omar selaku Pengarah MARDI Negeri Pulau Pinang.Perbincangan ini menyentuh tentang aspek pengurusan parit dalam petak sawah petani. Pihak MARDI bercadang untuk membangunkan parit kongsi dalam petak setiap petani yang terlibat. Pembinaan parit kongsi ini akan memberikan beberapa manfaat kepada petani. Pengurusan air dapat dilaksanakan dengan lebih cekap seterusnya menyumbang ke arah proses pembentukan lapisan keras yang lebih sempurna. Selain itu, melalui pengurusan air yang berkesan, masalah padi angin dan juga serangan siput gondang emas dapat dikurangkan.
Cadangan pihak MARDI ini telah mendapat reaksi yang positif daripada petani. Kerja-kerja pembinaan parit akan dimulakan pada musim penanaman yang akan datang. Diharapkan agar usaha ini dapat menyumbang ke arah pengeluaran hasil yang mapan dan berlestari.

Thursday, March 5, 2009

Bengkel CD-Based Pengurusan Perosak Bersepadu Tanaman Padi Ke-1

Buat julung kalinya, satu bengkel berkenaan pengurusan perosak bersepadu tanaman padi berasaskan penggunaan cakera padat telah dianjurkan pada 4-7 Ogos 2008. Penganjuran bengkel ini adalah hasil usaha J/K Teknikal Perosak & Penyakit Tanaman Padi Kebangsaan dengan kerjasama MARDI bersama MADA, FELCRA dan Jabatan Pertanian. Bengkel yang berlangsung selama 4 hari ini bertempat di Ibu Pejabat Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) di Alor Star, Kedah.

Objektif penganjuran bengkel :
  • Memberi maklumat berkenaan pengurusan bersepadu perosak dan penyakit yang menyerang tanaman padi melalui medium teknologi maklumat

  • Menyediakan ruang untuk perkongsian ilmu, kemahiran dan maklumat berkaitan pengurusan perosak dan penyakit tanaman padi di Malaysia

  • Peserta dapat menggunakan pendekatan pengurusan perosak bersepadu berasaskan cakera padat dalam membantu membuat keputusan di lapangan

  • Untuk mengetahui maklumbalas berkenaan pengetahuan dan kemahiran peserta dalam mengenalpasti perosak dan penyakit


Bengkel ini merangkumi dua aspek pembelajaran iaitu kuliah di dalam makmal komputer dan juga latihan di lapangan. Setiap topik disampaikan berpandukan nota yang terdapat di dalam CD dan diakhiri dengan sesi soal jawab di antara peserta dan penceramah. Peserta juga akan menjawab soalan kuiz untuk setiap topik berdasarkan nota pada CD.


Latihan di lapangan diadakan di Kg. Sg. Baru Tengah A, PPK I-II Kuala Sungai, Alor Setar. Para peserta dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan perlu mencari dan mengambil seberapa banyak yang mungkin sampel penyakit, serangga perosak, musuh semulajadi, padi angin dan rumpai. Kemudian, mereka perlu mengecam dan mengenalpasti setiap jenis penyakit, serangga perosak, musuh semulajadi, padi angin dan rumpai yang telah diambil.Diharapkan segala pengetahuan dan pendedahan yang diperoleh melalui bengkel ini dapat membantu semua peserta yang terlibat dalam meningkatkan kemahiran khususnya dalam pengurusan perosak dan penyakit tanaman padi. Bengkel ini sekali lagi telah diadakan untuk staf IADA Kerian-Sg. Manik pada 18-21 November 2008 bertempat di Tg. Karang, Selangor.

Bagi tahun 2009, dijangkakan bengkel ini akan diadakan untuk staf KADA pada 16-19 Mac 2009 di Kelantan. Semoga dengan adanya bengkel seumpama ini, industri pengeluaran padi negara mampu menuju ke arah pengeluaran hasil yang lestari.

Planthopper outbreaks in Malaysia

In January 2009, more than 200 ha of rice field in the northern part of Malaysia are seriously infested with hopperburn caused rice planthoppers. About 400 farmers are directly affected and their plight has been highlighted on TV and newspapers. I visited the heavily affected areas and interviewed some farmers. They have seen small patches of hopperburn in previous years but the have not experienced such heavy attacks.

Another farmer had sprayed several times with different kinds of insecticides but they did not seem to work as the problem intensified. Farmers usually gets about 7 tons per hectare in this area but many will only harvest 2 tons because of heavy hopper attacks.


Hopperburn in the Muda area. Photo credit: Norowi


Several weeks ago planthopper outbreaks occurred in a Tanjung Karang, located near the coast about 200 km north-west of Malaysia’s capital, Kuala Lumpur. Rice cultivation here is extremely intensive, with high chemical inputs. Nitrogenous fertilizer inputs usually exceed 200 kg per hectare and insecticides are applied routinely at least 5 times a season. Reports from a multi-locational breeding trial all the hybrid lines were very badly affected. Insecticides were applied weekly with a total of more than 10 sprays. Insecticides used included imidachlorprid, fipronil, and thiamethoxam (actara).


This is extremely worrying as in Malaysia’s Rice Security Project, where the goal is to achieve 10 tons per hectare on average, intensive chemical applications are recommended. Hybrid is now strongly promoted by the private sector and they tend to advocate high use of fertilizers and pesticides to achieve the expected yields. Such intensive practices affect the ecosystem services badly, such as natural biological control, thus making crops vulnerable to secondary pests such as the planthoppers.
Hopperburn seems to occur along strips that were possibly sprayed. Photo credit: Norowi

By Dr. Mohd Norowi Hamid

Principal Research Officer, Strategic Resource Research Division,

Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI)

Thursday, February 19, 2009

Anak burung pungguk jelapang dalam kotak sarang

Bunyi anak burung pungguk jelapang seakan bunyi ular yang sedang mendesir.

Tahukah anda? Anak burung pungguk jelapang lebih berat daripada ibunya.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Video sumbangan :

Badrulhadza Amzah

Pegawai Penyelidik RI03 MARDI Seberang Perai

Tuesday, February 17, 2009

Fauna serangga di sawah padi

Terdapat 3 kategori serangga yang terdapat dalam ekosistem sawah padi. Kategori pertama adalah spesies serangga yang menjadi perosak kepada tanaman itu sendiri. Kategori serangga perosak ini dibahagikan kepada perosak major yang sentiasa mendatangkan kerosakan serius secara berulang dan perosak minor yang cuma mendatangkan kerosakan serius sekali-sekala. Status perosak ini adalah tidak tetap dan boleh berubah-ubah bergantung kepada persekitaran serta habitat. Ini bermakna perosak minor boleh menjadi major dan begitu juga sebaliknya.

Terdapat lebih kurang 12 jenis spesies perosak utama dan 20 jenis perosak minor yang terdapat di sawah padi. Dari segi tabiat serangan, kumpulan serangga perosak ini boleh dibahagikan kepada pengorek batang, penghisap batang dan daun, penggulung daun, pemakan daun, dan penghisap biji.


Beberapa spesies serangga perosak utama yang menyerang pokok padi muda

Beberapa spesies serangga perosak utama yang menyerang pokok padi matang

Kategori ke-2 pula meliputi serangga yang bertindak sebagai pemangsa atau parasitoid kepada serangga perosak. Serangga jenis ini memainkan peranan yang penting dalam mengawal populasi serangga perosak daripada menjadi tinggi. Selain serangga, terdapat juga beberapa kumpulan organisma lain yang turut bertindak sebagai musuh semulajadi (MSJ) kepada serangga perosak padi. Antaranya ialah labah-labah, nematod, bakteria, kulat, virus dan juga binatang seperti katak serta ikan.

Kategori ke-3 adalah kesemua spesies serangga yang terdapat dalam ekosistem sawah padi yang tidak berfungsi sebagai serangga perosak mahupun MSJ serangga perosak. Serangga-serangga ini mungkin merupakan serangga yang berhijrah atau yang hidup pada rumpai yang terdapat dalam habitat tersebut. Dipercayai bahawa spesies serangga 'neutral' ini berkemungkinan menjadi sumber makanan atau hos alternatif kepada kumpulan pemangsa dan parasitoid yang secara normalnya menyerang serangga perosak. Kehadiran serangga 'neutral' ini juga membantu mengekalkan populasi MSJ sekiranya populasi serangga perosak rendah.

Tulisan sumbangan :-

BADRULHADZA AMZAH

Pegawai Penyelidik RIC

MARDI Seberang Perai